Lunde sluseamfi

Lunde sluseamfi leies ut til arrangører som ønsker å arrangere konserter eller forestillinger. Det er en fast utendørs scene med betonggulv og takoverbygg. Eget strømskap med mange uttak og tilstrekkelig kapasitet. Side og bakvegger av mobil type, sort stoff, monteres ved arrangement. Heiseskinner for lys med kjettingtaljer manuelle. Arrangør må selv sørge for lyd og lys. Kapasitet i amfiet ca 800 sitteplasser. Amfiet med tilhørende område rommer over 3000 publikummere ved konserter der det ikke kreves sitteplass for alle. Slusekro med serverings og skjenkerett drives på området. Sceneriggen er kontrollert og sertifisert (av KIS) foran årets sesong. Dokumentasjon over teknisk anlegg Lunde sluseamfi:

Teknisk tegning over anlegget – ytre mål scenen er B= 14,5 m D = 8,75 m

tegninger av slusetak med festepunkter og maksvektbeskrivelser
sertifikat rundsling
samsvarserkleringer trosser
punktbelastning og spesifikasjoner trosser
belastningstabell trosser
ferdigattest

2015-04-20 16.57.08 2015-04-20 16.58.43  Strømuttak2015-04-20 16.57.06 2015-04-20 16.56.45 2006-11-28 00.21.11 2006-11-21 14.33.49 2006-11-21 14.31.30